ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ Χ (Ηλεκτρ.του Κώστα)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ του ΕΛΥΤΗ

       H ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ

 

Το δρόμο πλάι στη  θάλασσα περπάτησα

     που’ κανε κάθε μέρα η ποδηλάτισσα

 

Βρήκα τα φρούτα πού’ χε στο πανέρι της

     το δαχτυλίδι πού’ πεσ’ απ’ το χέρι της

 

Βρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της

    τις ρόδες το τιμόνι το πεντάλι της

 

Βρήκα τη ζώνη της βρήκα σε μιαν άκρη

    μια πέτρα διάφανη  πού’ μοιαζε  με δάκρυ

 

Τα μάζεψα ένα ένα και τα κράτησα

    κι’ έλεγα πού’ ναι  πού’ ναι η ποδηλάτισσα

 

Την είδα να περνά πάνω απ’ τα κύματα

    την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα

 

Την τρίτη  νύχτωσε έχασα τ’ αχνάρια της

   στους ουρανούς  ανάψαν τα φανάρια της

 

                            Οδυσσέας  Ελύτης

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GAOUS Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ και το άθροισμα από το ένα ως το εκατό.

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΓΚΑΟΥΣ  και  το  άθροισμα  της  αριθμητικής  σειράς 1,2,3,4,έως  το 100.

Ο μεγάλος  αυτός  μαθηματικός έζησε  στο  Ανόβερο  της  Γερμανίας  από το 1777έως το 1855.Καταγόταν  από  μία  φτωχική  και  ταπεινή  οικογένεια. Ο  πατέρας  του ήταν  κηπουρός  και  κτίστης. Έτσι  ο  Γκάους 

φοίτησε  σε  ένα φτωχό συνοικιακό  σχολείο  εκείνης  της εποχής .

Η  ιδιοφυία    του  στα  μαθηματικά  φάνηκε  από  τα  μικρά  του  χρόνια.

Μια  μέρα  ο  δάσκαλος  του, τους  έβαλε  σαν  πρόβλημα  να  προσθέσουνε  τους  εκατό  πρώτους  αριθμούς και να βρούνε  το  αποτέλεσμα. Από το  ένα ως το  εκατό  δηλαδή.

Ο μικρός  Γκάους  που τότε  θα  ήταν  δέκα  μόλις  χρονών  παρουσίασε  στο  δάσκαλο  την  πλάκα  του  με  το  αποτέλεσμα σχεδόν  αμέσως.

Πως το  είχε  βρει; Απλούστατα  είχε  γράψει  δύο   αριθμούς το  1  και  το  2. Κάτω  από  τους  δύο  αυτούς  αριθμούς έγραψε  το 100  και  το 99.Το  άθροισμά  τους  σε  κατακόρυφη  στήλη  δίνει  101 και στις  δύο  στήλες .

Είπε : Αν  κάνουμε  το  ίδιο  σε όλους  τους  αριθμούς  από  το  1  ως  το     100 έχουμε  100  στήλες  με  άθροισμα  101 άρα το συνολικό  τους  άθροισμα  είναι  10100.

Επειδή   όλες  οι  στήλες  αντιπροσωπεύουν   δύο  φορές  το  άθροισμα  των  εκατό  αριθμών,  διαιρώ  δια  δύο  και  βρίσκω  το  άθροισμα  που  μου  ζητάτε  και  είναι  το  5050.Ο δάσκαλος  δεν  πίστευε  στα  μάτια  του

ότι  ο  μικρός  Γκάους  είχε  καταλήξει  στο  σωστό  αποτέλεσμα  με  τόσο  έξυπνο τρόπο.

Ο  Γκάους  που  τότε  ζούσε  στο γερμανικό  δουκάτο  του Μπράουνσβάιγκ

ήταν  τυχερός  γιατί  ο    δούκας Καρλ  Βίχελμ που  ενημερώθηκε  για  την ιδιοφυία  του ζήτησε  να  τον  γνωρίσει.

«  Του  εξασφάλισε  μια  σταθερή  οικονομική  στήριξη και του έδωσε  τη  δυνατότητα να  ξεκινήσει  μια  λαμπρή  καριέρα ως  μαθηματικός, φυσικός  και  αστρονόμος.» ,όπως  γράφει  στο  βιβλίο  του ΥΠΟΘΕΣΗ  ΡΙΜΑΝ,  ο  μαθηματικός και  γλωσσολόγος  John  Derbyshire.

 

Παρονυχίδα

 

Εξετάζοντας  τη  σκέψη  του  Γκάους  για  το  άθροισμα  των  αριθμών  από  το  ένα  ως  το  εκατό κατέληξα  στον  αλγόρυθμο  που  εκφράζει  το  άθροισμα  της  σειράς  οποιωνδήποτε διαδοχικών  αριθμών:

Σ= (α+ν)τ/2 όπου  α  είναι  ο  πρώτος  αριθμός ,  ν  ο  τελευταίος  της  σειράς και τ  ο αριθμός  των  στοιχείων.   Παράδειγμα: Ζητείται  το  άθροισμα  της  σειράς  8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, και 20.

εφαρμόζοντας  τον   τύπο  ευρίσκουμε  Σ  =  182.                                                                                         .                                                                                      

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΠΕΡΙ “ΦΑΓΕΩΣ” Του Κώστα Γεωργόπουλου

  ΠΕΡΙ  ΤΟΥ    ΟΙΚΙΣΜΟΥ    ΦΑΓΕΩΣ .

 

ΠΗΓΗ (Πρακτικό  Λατινικής  επισκοπής  1264.)

 

   Οι οικογένειες  που  κατοικούν  στην  Κεφαλονιά το  1264 εντάσσονται  σε  πολλές εθνότητες ,όπως  Βυζαντινοί, Σλάβοι  ,Ιταλοί, Νορμανδοί, Κοψάνοι, και  Έλληνες.

   Κατά τη βυζαντινή  εποχή τα  χωριά  έπαιρναν το  όνομά  τους από τη  γενική  της  πτώσεως  του  επωνύμου  του πρώτου  οικιστή.

  Στο  πρακτικό της  Λατινικής  επισκοπής  του  1264  που  αναφέρεται  στην  Κεφαλονιά  της  εποχής  εκείνης , υπάρχει  χωριό  με  το  όνομα  «Φαγέως»

  Κάποιος  Φαγέας  ίσως  από  την  Πελοπόννησο ,είχε  ιδρύσει  και  κατοικίσει  στο  χωριό  αυτό , εδώ  και  επτακόσια πενήντα  τέσσερα  χρόνια.

  Το  χωριό  αυτό  που  σήμερα  δεν  υπάρχει  υπήρξε  υποθέτω  κέντρο  αγροτικών  και  κτηνοτροφικών  δραστηριοτήτων κατά  τη  διάρκεια  των  βυζαντινών  χρόνων, σε  μια  ορεινή  και  ημιορεινή  περιοχή,  που  σήμερα  ονομάζεται « Φαγιάς»  και  δεσπόζει  στις  υπώρειες  του  Αίνου.

  Σε αυτήν  την  περιοχή  που  εκτείνεται  από  τα  βορειοανατολικά  του  χωριού  Βλαχάτα  ,έως  τα  βόρειοδυτικά  των  χωριών Μουσάτα  και  Ποριαράτα   κατάφυτη   από   αμπέλια  που  παράγουν  το  φημισμένο κεφαλονίτικο  κρασί  ρομπόλα, δεν  έχουν  ευρεθεί  έστω  υποτυπώδη  ερείπια  του  χωριού  αυτού.

  Κανένας   μέχρι  σήμερα ιστορικός  ερευνητής  δεν  ασχολήθηκε  ιδιαίτερα  με  το  χωριό  αυτό  και  την  εξαφάνισή  του, παρ’ όλο  που   το  χωριό  αυτό έφερε  τον  μοναδικό   ιστορικό  βυζαντινό  όνομα.   

  Στην  Ιστορία  της  Κεφαλονιάς 1ος  Τόμος  του  καθηγητή  και  ερευνητή  Γ.Ν.Μοσχόπουλου   ο  ιστορικός  Ν.  Μοσχονάς    έχει  κατατάξει  τους  οικισμούς  της  Κεφαλονιάς  σε  κατηγορίες  ανάλογα  με  την  παλαιότητα  τους ,βασιζόμενος  στο  φοροδοτικό  πίνακα  του νησιού  το  έτος  1678,

  Έτσι   το  θέμα  που  μας  ενδιαφέρει αναφέρεται  στη  σελ.160  Εκεί    στη  2η  ομάδα οικισμών κατατάσσονται  οικισμοί  παλαιότεροι  από  τον 17ο  αιώνα που  δεν  σώζονται  σήμερα.

  Εικοσιμία: 1 (ένας) οικισμός:Τζιφάτα.

  Λειβαθώ: 1(ένας)   οικισμός  :Φραντζάτα.

  Στην 4η  ομάδα πάλι  που  ο  ιστορικός   και   ερευνητής  Ν.Μοσχονάς έχει  κατατάξει 18  οικισμούς  ,που  αναφέρονται  τον  17ο  αιώνα αλλά δεν  υπάρχουν  σήμερα συναντάμε:

  Εικοσιμία:1 (ένας) οικισμός Καρουσάτα(σήμερα σώζεται  το  τοπωνύμιο)

  Λειβαθώ :Δύο  οικισμοί Βελέτη  και  Βουτσινάτα.

Σύμφωνα  μες  το  πρακτικό  της  Λατινικής  Επισκοπής  στην  περιφέρεια  της  Λειβαθούς υπήρχαν  το  1264  τα  εξής  χωριά. Καραβά, Κεραμιές,   Πεσσάδες,  Σπαρτιάς, Άγιος  Γεώργιος,(Κάστρο) Λακήθρα,  Μαγουλάτο, Πτέριον, Σβορώνι,Φαγέως.Η  παράλειψη  αυτή  ίσως  να  οφείλεται  στο  γεγονός ότι  οι  πληροφορίες  που  αντλούμε  από  το  πρακτικό  του  1264  είναι  εντελώς  διάφορες  από  εκείνες  που  αναφέρονται  στον  φοροδοτικό  πίνακα  του  1678.

Ωστόσο η  εξαφάνιση  του  οικισμού  Φαγέως  θα  συνεχίσει  να  μας  απασχολεί.

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ του Κώστα Γεωργόπουλου

ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ   ΚΑΙ  ΤΟ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

 

Οι  πολιτικοί  μας  λίγο  η  πολύ είναι  εξοικειωμένοι  με  τον  πολιτικό  λόγο. Χειρίζονται  άνετα  το  μικρόφωνο ,χρησιμοποιώντας  κατά  κόρον  τα  στερεότυπα που  πολλά  εξ  αυτών  είναι  δικά  τους  δημιουργήματα.

Είναι  ιδιαίτερα  προσεκτικοί  στη  διατύπωση  του  λόγου  τους που  περιλαμβάνει τα  «τι  θέλω  να  πω»  το  ρήμα  «στοχεύω» το  εντυπωσιακό  «σηματοδοτώ»και το  εξοργιστικό  «ένα  το  κρατούμενο».Αφήνω  κατά  μέρος  τα  «μπράβο»  που  ακούγονται  επιδοκιμαστικά από  τους  ίδιους .

Αλλά  το  μεγάλο  πάρτυ  της  μπουρδολογίας  και  του  άκρατου  βερμπαλισμού  γίνεται  όταν  επιλέγονται  τα  γνωστά  πρόσωπα για  να  κοσμήσουν τα «πάνελ»που  έχουν  επινοήσει  οι…  εναπομένοντες   καναλάρχες,  που  άλλοτε  θυσίαζαν  τις  καταθέσεις  των  ελλήνων  πολιτών  με  ατελεύτητα  δάνεια  που  έπαιρναν  από  τις  τράπεζες   αντί  αέρος  κοπανιστού.

Το  ευτύχημα  είναι  ότι στα  πάνελ  αυτά που  τώρα  έχουν  αραιώσει  ,  μιλάνε  όλοι  μαζί  συμπεριλαμβανομένου  και  του  παρουσιαστή με  αποτέλεσμα  ο  Ελληνικός  λαός  να  μην  παίρνει  λέξη  από  τα  λεγόμενά  τους .Ίσως  είναι  κι’ αυτή  μια  κάποια  λύση.   

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η  πιο  σπουδαία  λειτουργία  της  δημοκρατίας είναι να  μορφώσει  τους  πολίτες  της .

Χωρίς  μορφωμένους  πολίτες  η  δημοκρατία  δεν λειτουργεί.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ZΑΚΥΝΘΟΣ ( Το ναυάγιο)beatch

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΤΟ ΠΑΓΓΑΡΙ (Από τη συλλογή Κεφαλονίτικα ανέκδοτα) του Κώστα Γεωργόπουλου.

ΤΟ ΠΑΓΓΑΡΙ

 

Ο Παπά Γεράσιμος έχει πάει στον Τζάντε ,εξ αιτίας της γιορτής του Αγίου Διονυσίου –μεγάλη η χάρη του.

Αφού τέλειωσε η λιτανεία  ο Παπά Νιόνιος τον φιλοξενεί στο σπιτικό του και του παραθέτει και το γεύμα στη βεράντα του σπιτιού του.

΄Ολη η οικογένεια του Παπά Νιόνιου  είναι χαρούμενη, που φιλοξενεί τον Κεφαλονίτη  παπά  και διασκεδάζει με τα αστεία του.

 

Πίνουνε και το σχετικό κρασάκι  ρομπόλα, που ο Παπά Γεράσιμος έχει φέρει μαζί του, από την Κεφαλονιά για να φιλέψει το συνάδελφό του.

Έτσι  σε κάποια στιγμή βρίσκονται σε μεγάλο κέφι..

Οπότε ο Παπά Γεράσιμος ρωτάει το Ζακυνθινό παπά:

-Παπά Νιόνιο  θα σου κάμω μια αδιάκριτη ερώτηση, αφού τάφερε η κουβέντα και να με συχωράς.

-Δε μου λες τι κάνεις με τα λεφτά του παγκαριού?

 -Να σου πω Παπά Γεράσιμε:

-Τα πετάω ταψίλου  και τα ονοματίζω.

- Όσα έλθουνε κορώνα είναι του θεού ,τα υπόλοιπα με τα γράμματα είναι δικά μου..

-Εσύ τι κάνεις ? ρωτάει ο Παπά Νιόνιος.

-Άκουσε να δεις ,απαντάει ο Παπά Γεράσιμος.

-Εγώ τα πετάω ταψίλου και λέω:

-Αφού πάνε προς τον ουρανό, όσα θέλει ο Θεός κρατάει ,τα υπόλοιπα που πέφτουνε στη Γη είναι δικά μου…

 

                                                 Κ.Π.Γωργπλς Πακιόλος 2004 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΟΙ ΕΠΑΝΩ ΧΑΛΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩ σατιρικό του κώστα πακιόλου

ΑΠΟΔΩΣ Ω ΚΑΤΑΡΑΤΕ ΤΑ ΠΟΡΜΕΙΑ

«Οι  επάνω  χάλασαν  τους  κάτω»

 

Είμαστε τσίμα- τσίμα μες τη βάρκα

Πούχε μπροστά στη πλώρη το λογότυπο

του χάροντα ,ένα κρανίο σκέτο

Οι πιο πολλοί ηλικιωμένοι σαν και με

λίγοι νέοι και κάποιοι αυτόχειρες

Μπροστά μας η Αχερουσία  καλάμια

αγριόπαπιες και πελεκάνοι

Ο χάροντας κωπηλατούσε βιαστικός

κι’ ακούγονταν ο παφλασμός π’ άφηναν

τα κουπιά του

Κάποιοι στριμώχνονταν στην πλώρη

πανικόβλητοι

Kai άλλοι κλαίγανε  απαρηγόρητοι

Για το στερνό αυτό ταξίδι

που θα μας έφερνε σε λίγο

Στην πύλη της Στυγός 

Που ο κέρβερος καραδοκούσε

Να μας ανοίξει  για να μπούμε

Στο βασίλειο της Περσεφόνης.

 

Πριν επιβιβαστούμε στην ακτή

Του πάνω κόσμου ακόμα

Ο χάροντας με ύφος σκληρό

μας είπε:

 «Για ακούτε εδώ εσείς αχρείοι

Που εγώ χωρίς να φταίω

Απ’ τον Ερμή είμαι υποχρεωμένος

Να σας περάσω απέναντι

Με τούτη την πανάθλια βάρκα

Που βέβαια δώρο του ήταν κάποτε

Αλλά που τώρα τάχει φάει τα ψωμιά της

Ότι και νάχετε μαζί σας πάρει

Εδώ τ’ αφήνετε όλα

Δεν παίρνεται μαζί σας τίποτα

Εκτός απ’ το πορθμείο της βάρκας

Πούναι πολύ φτηνό πεντήκοντα λεφτά.

 

Οι άνθρωποι στις μέρες μας βιάζονται

ακόμα και για να περάσουν

απέναντι

Τι να σου κάμει μια κουτσόβαρκα

που απ’ τα παλιά τα χρόνια

Μεταφέρει τις ψυχές

Στου Άδη το βασίλειο?

Θα χρειαζόμουν βάρκα μεγαλύτερη

Μα ποιος να ενδιαφερθεί

Έτσι που μπλέξαν τώρα οι θεοί

Κι’ οι εξουσίες τους αλάξαν?

Και μα το Δία

Αν εγώ αρνιόμουνα  να μεταφέρω τις ψυχές 

Ίσως για τους ανθρώπους

Νάτανε καλύτερο

Μα οι θεοί  μου τόχουν  κόψει

Έτσι κι εγώ υποχρεωμένος   είμαι

Ιδροκοπώντας να  βγάζω το ψωμί μου

Σε τούτη δω τη λίμνη

Π’ όλα της γης τα σιχαμένα αγριοπούλια

την κοτσιλούνε ασταμάτητα

 

Δεν φτάνουν όλα τ’ άλλα βάσανά μου

Είναι και κείνο το βρωμόσκυλο ο Κέρβερος

Που έχει τρία κεφάλια κι’ όχι ένα

Ολημερίς κι’ ολονυχτίς αλυχτουράει

Και μόνο ένα κόκαλο να του πετάξω τώρα

Δεν δικάει

 Θέλει τρία στις  μέρες  μας

Θέλει κι’ αυτός τώρα τη μίζα του

Τι περιμένεις ?

Οι απάνω χάλασαν τους κάτω.

.                 www.kopak.gr

                    Ιούλιος 2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment