ΠΕΡΙ “ΦΑΓΕΩΣ” Του Κώστα Γεωργόπουλου

  ΠΕΡΙ  ΤΟΥ    ΟΙΚΙΣΜΟΥ    ΦΑΓΕΩΣ .

 

ΠΗΓΗ (Πρακτικό  Λατινικής  επισκοπής  1264.)

 

   Οι οικογένειες  που  κατοικούν  στην  Κεφαλονιά το  1264 εντάσσονται  σε  πολλές εθνότητες ,όπως  Βυζαντινοί, Σλάβοι  ,Ιταλοί, Νορμανδοί, Κοψάνοι, και  Έλληνες.

   Κατά τη βυζαντινή  εποχή τα  χωριά  έπαιρναν το  όνομά  τους από τη  γενική  της  πτώσεως  του  επωνύμου  του πρώτου  οικιστή.

  Στο  πρακτικό της  Λατινικής  επισκοπής  του  1264  που  αναφέρεται  στην  Κεφαλονιά  της  εποχής  εκείνης , υπάρχει  χωριό  με  το  όνομα  «Φαγέως»

  Κάποιος  Φαγέας  ίσως  από  την  Πελοπόννησο ,είχε  ιδρύσει  και  κατοικίσει  στο  χωριό  αυτό , εδώ  και  επτακόσια πενήντα  τέσσερα  χρόνια.

  Το  χωριό  αυτό  που  σήμερα  δεν  υπάρχει  υπήρξε  υποθέτω  κέντρο  αγροτικών  και  κτηνοτροφικών  δραστηριοτήτων κατά  τη  διάρκεια  των  βυζαντινών  χρόνων, σε  μια  ορεινή  και  ημιορεινή  περιοχή,  που  σήμερα  ονομάζεται « Φαγιάς»  και  δεσπόζει  στις  υπώρειες  του  Αίνου.

  Σε αυτήν  την  περιοχή  που  εκτείνεται  από  τα  βορειοανατολικά  του  χωριού  Βλαχάτα  ,έως  τα  βόρειοδυτικά  των  χωριών Μουσάτα  και  Ποριαράτα   κατάφυτη   από   αμπέλια  που  παράγουν  το  φημισμένο κεφαλονίτικο  κρασί  ρομπόλα, δεν  έχουν  ευρεθεί  έστω  υποτυπώδη  ερείπια  του  χωριού  αυτού.

  Κανένας   μέχρι  σήμερα ιστορικός  ερευνητής  δεν  ασχολήθηκε  ιδιαίτερα  με  το  χωριό  αυτό  και  την  εξαφάνισή  του, παρ’ όλο  που   το  χωριό  αυτό έφερε  τον  μοναδικό   ιστορικό  βυζαντινό  όνομα.   

  Στην  Ιστορία  της  Κεφαλονιάς 1ος  Τόμος  του  καθηγητή  και  ερευνητή  Γ.Ν.Μοσχόπουλου   ο  ιστορικός  Ν.  Μοσχονάς    έχει  κατατάξει  τους  οικισμούς  της  Κεφαλονιάς  σε  κατηγορίες  ανάλογα  με  την  παλαιότητα  τους ,βασιζόμενος  στο  φοροδοτικό  πίνακα  του νησιού  το  έτος  1678,

  Έτσι   το  θέμα  που  μας  ενδιαφέρει αναφέρεται  στη  σελ.160  Εκεί    στη  2η  ομάδα οικισμών κατατάσσονται  οικισμοί  παλαιότεροι  από  τον 17ο  αιώνα που  δεν  σώζονται  σήμερα.

  Εικοσιμία: 1 (ένας) οικισμός:Τζιφάτα.

  Λειβαθώ: 1(ένας)   οικισμός  :Φραντζάτα.

  Στην 4η  ομάδα πάλι  που  ο  ιστορικός   και   ερευνητής  Ν.Μοσχονάς έχει  κατατάξει 18  οικισμούς  ,που  αναφέρονται  τον  17ο  αιώνα αλλά δεν  υπάρχουν  σήμερα συναντάμε:

  Εικοσιμία:1 (ένας) οικισμός Καρουσάτα(σήμερα σώζεται  το  τοπωνύμιο)

  Λειβαθώ :Δύο  οικισμοί Βελέτη  και  Βουτσινάτα.

Σύμφωνα  μες  το  πρακτικό  της  Λατινικής  Επισκοπής  στην  περιφέρεια  της  Λειβαθούς υπήρχαν  το  1264  τα  εξής  χωριά. Καραβά, Κεραμιές,   Πεσσάδες,  Σπαρτιάς, Άγιος  Γεώργιος,(Κάστρο) Λακήθρα,  Μαγουλάτο, Πτέριον, Σβορώνι,Φαγέως.Η  παράλειψη  αυτή  ίσως  να  οφείλεται  στο  γεγονός ότι  οι  πληροφορίες  που  αντλούμε  από  το  πρακτικό  του  1264  είναι  εντελώς  διάφορες  από  εκείνες  που  αναφέρονται  στον  φοροδοτικό  πίνακα  του  1678.

Ωστόσο η  εξαφάνιση  του  οικισμού  Φαγέως  θα  συνεχίσει  να  μας  απασχολεί.

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

 

 

About Κώστας Γεωργόπουλος

Γεννήθηκα στην Κεφαλονιά ,Τελείωσα το Βαλλιάνειο Γυμνάσιο Κεραμιών με το άριστα (19,40). Μπήκα πρώτος με το άριστα(9.ο9) χωρίς φροντιστήριο στις προσαρτημένες σχολές του Ε.Μ.Π. (ΣΥΠ) όπου πήρα πτυχίο ισότιμο πολιτικού μηχανικού Τ.Ε Προτού υπηρετήσω στρατιώτης εργάσθηκα στο Υπουργείο Αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων νήσων στο Κ8 γραφείο με προιστάμενο τον πολ.μηχ.Κέπετζη και εν συνεχεία στο γραφείο Νομομηχανικού Κεφαλονιάς με προιστάμενο τον πολ.μηχ. Κουκλάδα . Επέβλεψα διάφορα έργα όπως το Σουηδικό Νοσοκομείο Σάμης ,δωρεά της Σουηδίας που στον καιρό του προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς. Μετά το στρατιωτικό εργάσθηκα στην τεχνική εταιρία Φραγκάκου -Φραγκάκη που κατασκεύασε τα κυριότερα κτίρια του Δημοσίου στο Αργοστόλι όπως το Διοικητήριο ,το Μουσείο και το Δικαστικό Μέγαρο Επέβλεψα την κατασκευή του Μουσείου και του Δικαστικού μεγάρου. Επέβλεψα επίσης πολλές ιδιωτικέ κατοικίες στο Αργοστόλι που κατασκευάσθηκαν από την Τ.Εταιρία Φραγκάκου , όπως και ολόκληρο το χωριό Προκοπάτα που κατασκεύασε η εταιρία με δαπάνες του εφοπλιστή Μαρκεσίνη. Η αποχώρηση από την εταιρία έγινε με δική μου βούληση για λόγους οικογενειακούς. Μετά την αποχώρησή μου από την Εταιρία εργάσθηκα στο Υπουργείο Γεωργίας -(Τοπογραφική υπηρεσία-) εκτελώντας διάφορα έργα ανά την Ελλάδα τοπογραφικής κυρίως φύσεως όπως χαράξεις αρδευτικών έργων στο έδαφος,αποτυπώσεις εκτάσεων και κτηματολόγια,.ρυμοτομίες σε πόλεις και χωριά και διανομές εκτάσεων σε ακτήμονες.Στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο εκτέλεσα επίσης( ύστερα από εφαρμογές χαράξεως αρδευτικών έργων στο έδαφος και συντάξεως κτηματολογικών στοιχείων ) αναδασμούς σε εκτάσεις 200000 και πλέον στρεμμάτων , που συνετέλεσαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Γεωργικού εισοδήματος της χώρας συγκεντρώνοντας την κατατεμαχισμένη ιδιοκτησία των αγροτών και εξοπλίζοντας με τεχνολογικό υπόβαθρο , τα κατά τα άλλα πλούσια εδάφη τους , με νερό, δρόμους επικοινωνίας και καλή αποστράγγιση. Το 1974 έκανα μεταπτυχιακό ( master) στο Saint Gall Ιnst.(SSPO) της Ελβετίας στη Φωτογραμμετρία αποκτώντας ένα διεθνές Diploma στο αντικείμενο αυτό.. Αυτό με λίγα λόγια υπήρξε το έργο μου.. Είμαι ήδη συνταξιούχος του Δημοσίου και τον περισσότερο χρόνο μου αναλώνω στην Κεφαλονιά οπου και μένω στο χωριό Μουσάτα με τη σύζυγό μου. Ασχολούμαι με τη συγγραφή καθώς και με την ποίηση .Διατηρώ μια λογοτεχνική ιστοσελίδα και εκεί δημοσιεύω τις εργασίες μου,που δεν έχουν εκδοθεί (Διηγήματα,χρονικά ,ευθυμογραφήματα ιστορικά και δοκίμια) αλλά επίσηςλυρική και σατιρική ποίηση δική μου και του πατέρα μου.Ο πατέρας μου υπήρξε καταξιωμένοος σατιρικός ποιητής, συνεργάτης του σπουδαίου Μολφέτα στο φημισμένο ΖΙΖΑΝΙΟ της Κεφαλονιάς.Το καλοκαίρι του 2ο14 εξέδωσα ολόκληρο το ποιητικό μου έργο και το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου καταξιώθηκα ένα Α βραβείο σε έναν διεθνή διαγωνισμό για τη ρότα του Οδυσσέα που είχε προκηρύξει η UNESCO..H ιστοσελίδα μου είναι: www.kostaspak.gr και το e mail μου :pak1953@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>