Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΕΣ ΤΟ 1900 όπως τους περιγράφει ο εισαγγελέας Καζακόπουλος

H KΕΦΑΛΟΝΙΑ  και οι Κεφαλονίτες στα 1900.

 

Το χρονικό που αναρτάμε σήμερα στο παρόν άρθρο μας  προέρχεται από ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε εδώ και μερικά χρόνια με τον τίτλο «Σκέψεις »  όπου περιγράφονται οι εντυπώσεις του ειδαγγελέα Καζακόπυλου από την Κεφαλονιά στην οποία υπηρετούσε στα τέλη  του 19ου αιώνα

Αντιγράφουμε λοιπόν ένα κομμάτι από τα γραφόμενά του ,για να δείτε πως περιγράφονται οι λίγο μακρινοί συμπατριώτες μας της εποχής εκείνης.

 

                          Λευκάς  1η Μαίου 1903

Περίεργον κατά την επί  εν έτος   και επτά μήνας εν Αργοστολίω ενδιαφέρουσαν διατριβήν μου ουδεμίαν να γράψω σημείωσιν!

Και όμως υπό πάσαν έποψιν υπήρξε πλήρης περιεργοτάτων περιπετειών.

Εξετιμήθην, εξετίμησα , διασκέδασα  πολύ, έπληξα θανασίμως, ηγαπήθην, ηγάπησα

αγαπώμαι, εμισήθην, περιφρόνησα, απήλθον  μετά συναισθήματος  ευχαριστήσεως και λύπης, προς το παρόν δε δεν θα εδεχόμην να υπηρετήσω και πάλιν εκεί μετά ενθουσιασμού.

Πόλις ωραία, καθάριος ,πληκτική, λαός ανεπτυγμένος περικλείει όμως πολύ μυστήριον και φλογερά πάθη και μίση.

Ουδείς εμού  λόγω της θέσεώς μου εισέδυσεν περισσότερο εις αυτό, εάν είχον καιρόν

 ιστορίαν ολόκληρον θα ηδυνάμην να γράψω.

Κόσμος ρηξικέλευθος ,επίμονος σκληροτράχηλος ,με  νουν  και με κρίσιν πολλήν συσκοτιζομένη  πολλάκις ένεκεν των μεγάλων παθών του ,εξωθούμενος μέχρι του ανάνδρου μέσου των ανωνύμων επιστολών.

Κακολόγος εις βαθμόν απίστευτον, μισεί αδυσωπήτως ,χωρίς όμως ν’ αγαπά μετ’ αυταπαρνήσεως, δείγμα εγωισμού  και είναι εγωιστής υπερεκτιμών τα πλεονεκτήματά του ,απέναντι μάλιστα των ξένων ους δεν ανέχεται ,ένεκεν της υπεροχής πολλών εκ τούτων ,ενώ ώφειλε να είναι κατ’ εξοχήν κοσμοπολίτης, αυτός ο εις όλον τον κόσμον διασκορπιζόμενος και πλουτών εις την ξένην.

Υπάρχουσιν όμως οικογένειαι πολλαί  άξιαι πάσης υπολήψεωςκαι αγάπης.

Εν  γένει συναντά  τις εκεί μεγάλας αντιθέσεις και παραδόξους τύπους ανθρώπων.

       Εισαγγελέας Καζακόπουλος.

 

 

About Κώστας Γεωργόπουλος

Γεννήθηκα στην Κεφαλονιά ,Τελείωσα το Βαλλιάνειο Γυμνάσιο Κεραμιών με το άριστα (19,40). Μπήκα πρώτος με το άριστα(9.ο9) χωρίς φροντιστήριο στις προσαρτημένες σχολές του Ε.Μ.Π. (ΣΥΠ) όπου πήρα πτυχίο ισότιμο πολιτικού μηχανικού Τ.Ε Προτού υπηρετήσω στρατιώτης εργάσθηκα στο Υπουργείο Αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων νήσων στο Κ8 γραφείο με προιστάμενο τον πολ.μηχ.Κέπετζη και εν συνεχεία στο γραφείο Νομομηχανικού Κεφαλονιάς με προιστάμενο τον πολ.μηχ. Κουκλάδα . Επέβλεψα διάφορα έργα όπως το Σουηδικό Νοσοκομείο Σάμης ,δωρεά της Σουηδίας που στον καιρό του προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς. Μετά το στρατιωτικό εργάσθηκα στην τεχνική εταιρία Φραγκάκου -Φραγκάκη που κατασκεύασε τα κυριότερα κτίρια του Δημοσίου στο Αργοστόλι όπως το Διοικητήριο ,το Μουσείο και το Δικαστικό Μέγαρο Επέβλεψα την κατασκευή του Μουσείου και του Δικαστικού μεγάρου. Επέβλεψα επίσης πολλές ιδιωτικέ κατοικίες στο Αργοστόλι που κατασκευάσθηκαν από την Τ.Εταιρία Φραγκάκου , όπως και ολόκληρο το χωριό Προκοπάτα που κατασκεύασε η εταιρία με δαπάνες του εφοπλιστή Μαρκεσίνη. Η αποχώρηση από την εταιρία έγινε με δική μου βούληση για λόγους οικογενειακούς. Μετά την αποχώρησή μου από την Εταιρία εργάσθηκα στο Υπουργείο Γεωργίας -(Τοπογραφική υπηρεσία-) εκτελώντας διάφορα έργα ανά την Ελλάδα τοπογραφικής κυρίως φύσεως όπως χαράξεις αρδευτικών έργων στο έδαφος,αποτυπώσεις εκτάσεων και κτηματολόγια,.ρυμοτομίες σε πόλεις και χωριά και διανομές εκτάσεων σε ακτήμονες.Στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο εκτέλεσα επίσης( ύστερα από εφαρμογές χαράξεως αρδευτικών έργων στο έδαφος και συντάξεως κτηματολογικών στοιχείων ) αναδασμούς σε εκτάσεις 200000 και πλέον στρεμμάτων , που συνετέλεσαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Γεωργικού εισοδήματος της χώρας συγκεντρώνοντας την κατατεμαχισμένη ιδιοκτησία των αγροτών και εξοπλίζοντας με τεχνολογικό υπόβαθρο , τα κατά τα άλλα πλούσια εδάφη τους , με νερό, δρόμους επικοινωνίας και καλή αποστράγγιση. Το 1974 έκανα μεταπτυχιακό ( master) στο Saint Gall Ιnst.(SSPO) της Ελβετίας στη Φωτογραμμετρία αποκτώντας ένα διεθνές Diploma στο αντικείμενο αυτό.. Αυτό με λίγα λόγια υπήρξε το έργο μου.. Είμαι ήδη συνταξιούχος του Δημοσίου και τον περισσότερο χρόνο μου αναλώνω στην Κεφαλονιά οπου και μένω στο χωριό Μουσάτα με τη σύζυγό μου. Ασχολούμαι με τη συγγραφή καθώς και με την ποίηση .Διατηρώ μια λογοτεχνική ιστοσελίδα και εκεί δημοσιεύω τις εργασίες μου,που δεν έχουν εκδοθεί (Διηγήματα,χρονικά ,ευθυμογραφήματα ιστορικά και δοκίμια) αλλά επίσηςλυρική και σατιρική ποίηση δική μου και του πατέρα μου.Ο πατέρας μου υπήρξε καταξιωμένοος σατιρικός ποιητής, συνεργάτης του σπουδαίου Μολφέτα στο φημισμένο ΖΙΖΑΝΙΟ της Κεφαλονιάς.Το καλοκαίρι του 2ο14 εξέδωσα ολόκληρο το ποιητικό μου έργο και το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου καταξιώθηκα ένα Α βραβείο σε έναν διεθνή διαγωνισμό για τη ρότα του Οδυσσέα που είχε προκηρύξει η UNESCO..H ιστοσελίδα μου είναι: www.kostaspak.gr και το e mail μου :pak1953@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>