EINAI ΘΑΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΚΑΒΑ?

ΕΙΝΑΙ  ΘΑΜΜΕΝΑ  ΤΑ  ΚΑΚΑΒΑ?( Από τη συλλογή δοκιμίων)

 

Από μια μελέτη προσεκτική των χαρτών της Υδρογραφικής

Υπηρεσίας του Ναυτικού εκδόσεως1959 των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης ,προκύπτουν  αξιόλογες  παρατηρήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της υφαλοκρηπίδας του Ν.Α. άκρου του Νησιού.

Στο σημείο αυτό βρίσκεται το σημερινό ακρωτήριο Μούντα.

Το ακρωτήριο αυτό σε αντίθεση προς τα άλλα ακρωτήρια του νησιού, εκτός ίσως από εκείνο των Βαρδιάνων ,καταλήγει  σε μια εγκάρσια και σε ευθεία σχεδόν γραμμή ασβεστολιθικής συστάσεως κατάπτωση ,μέσου ύψους από τη θάλασσα περίπου  35 μέτρων και μήκους περίπου επτά χιλιομέτρων…

Πρόκειται για μια κατακρήμνιση  στην πραγματικότητα, που ξεκινά από το ακρωτήρι Καπρί Ν.Α. του Πόρου ,όπως φαίνεται στο χάρτη και φθάνει μέχρι το ακρωτήρι Μούντα Ν.Α. του Κατελειού.

Η μελέτη των βυθομετρικών καμπύλων στο χάρτη αυτόν και ειδικά εκεί που σχηματίζονται τα ύφαλα του ακρωτηρίου ,δημιουργούν την εντύπωση σχηματισμού  μιας ασυνήθιστης σε μορφή και σε έκταση υφαλοκρηπίδας

 

Ο σχηματισμός της περίεργης αυτής υφαλοκρηπίδας,  μπορεί λογικά να δικαιολογηθεί με την παραδοχή ,ότι προ αμνημονεύτων πιθανώς χρόνων  από σεισμικά και όχι μόνο αίτια ,συνέβη  μια τρομακτικής φύσεως καταβύθιση , που συμπαρέσυρε σχεδόν ολόκληρο το νότιο άκρο του  ακρωτηρίου κάτω από τη θάλασσα.

Η αιτία της καταβύθισης αυτής  μπορεί να αναζητηθεί,  στην πλούσια  σεισμολογική  ιστορία του νησιού.

Η ιστορία αυτή που διασώθηκε ως τις ημέρες μας ανάμεσα σε παραμύθι και θρύλο, μιλάει για κάποιο φοβερό σεισμό στην Κεφαλονιά, που βούλιαξε τα Κάκαβα στα πολύ παλιά χρόνια.

Πράγματι αν κρίνουμε από τις βυθομετρικές καμπύλες ,που πλαισιώνουν τα ύφαλα του ακρωτηρίου και σε απόσταση από την ακτή ενός περίπου χιλιομέτρου σχηματίζουν  μια υποθαλάσσια έξαρση, συμπεραίνουμε

πως  τα πολύ παλιά χρόνια μπορεί να συνέβη η καταβύθιση αυτή που

περιγράφει ο σχετικός θρύλος.  

Η υποθαλάσσια αυτή έξαρση σε σχήμα μπανάνας  εκτάσεως περίπου διακοσίων στρεμμάτων, έχει ένα μέσο βάθος, μόνο 2-3 μέτρα αν και απέχει από την ακτή περίπου ένα χιλιόμετρο.

Νοτιοδυτικά και σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από την προηγούμενη έξαρση βρίσκεται μία άλλη μικρότερη έξαρση σχήματος  γάμα μικρού, με έκταση  εκατό πενήντα περίπου στρέμματα.

Το φυσιολογικό μέσο βάθος της θάλασσας στην περιοχή αυτή των εξάρσεων  κυμαίνεται  στα 30 με 40 μέτρα.

Ο Ιταλός ιστοριοδίφης Porcachi , που έζησε στα μέσα του 16ου αιώνα και ασχολήθηκε με την Κεφαλονιά ,αναφέρει σε ένα από τα γνωστά συγγράμματά του τα εξής:

«…Λένε ότι καθώς η θάλασσα βρίσκεται σε γαλήνη, φαίνονται καθαρά τα λείψανα  της αρχαίας Πόλης  δηλ .δρόμοι ,ερείπια σπιτιών και τείχη»

Για τα Κάκαβα όμως μιλούν  και νεότεροι συγγραφείς ,όπως ο Ζυγομαλάς και ο Goodisson.

Δεν έχουμε δυστυχώς πληροφορίες  για τους σεισμούς , που συνέβησαν στους προιστορικούς χρόνους.

Ο πρώτος σεισμός στην Κεφαλονιά, που ιστορικά έχει καταγραφεί έγινε το έτος  1469, όπως αναφέρει και ο Τσιτσέλης.

Όπως όμως  αναφέρει ο ιστορικός Φραντζής (Ιστορ.ΙΙΙCXXX)6977από κτίσεως κόσμου, την Άνοιξη του1469,ένας τρομερός σε ένταση  σεισμός ισοπέδωσε τα νησιά Κεφαλονιά ,Ζάκυνθο και Λευκάδα.

Γράφει λοιπόν ο ιστορικός Φραντζής: « …και τω έαρι του αυτού έτους  πολλοί και μεγάλοι εγένοντο σεισμοί, εις τε την Αγίαν  Μαύραν και Ζάκυνθον  και Κεφαλληνίαν  και πολλαί οικοδομαί εχάλασαν ,των εν αυταίς  ταις πόλεσι και κώμαις τε και τόποις οικούντων άστεα  και τείχη

Το δε Κεφαλληνίας πτολίεθρον  παντελώς εχαλάσθη  και πολλοί των ανθρώπων τεθνήκασιν..»

 

Για το «πτολίεθρον» βέβαια που αναφέρει πιο πάνω ο Φραντζής υπάρχουν αμφισβητήσεις  από τους ιστορικούς ,που ασχολήθηκαν  κατά καιρούς με την ιστορία των σεισμών της Κεφαλονιάς .

Ο ιστοριοδίφης Ηλίας Τσιτσέλης θεωρούσε σαν πτολίεθρο την  μεσαιωνική  πρωτευουσα  του νησιού ,δηλ .το φρούριο και την πόλη του ΑγίουΓεωργίου  σημερινό Κάστρο.

Ο ιστορικός όμως Χοιδάς σε αντίθεση με τον Τσιτσέλη ,πίστευε πως ο Φραντζής  όταν έγραφε  για το πτολίεθρο εννοούσε το αρχαίο φρούριο της Κράνης.

Αλλά για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας  κρίνουμε σκόπιμο εδώ να αναφέρουμε  ένα περίεργο γεγονός  που έλαβε χώρα στις αρχές της Άνοιξης του  1911.

Ένα πλοίο της γραμμής «Ουράνο» Αυστριακό ,με πρόσωπα τηςακολουθίας του Αυτοκράτορα  της Γερμανίας , από το Αχίλειο  της Κέρκυρας προσαράζει στα Κάκαβα λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής .

Στο «Ζιζάνιο» της εποχής εκείνης διαβάζουμε:

«Το Αυστριακό της γραμμής «ουράνο» αναχωρήσαν εντεύθεν την Τρίτην προσήραξεν εκ της κακοκαιρίας εις τα Κάκαβα .

Μετέβη την επομένην  μεγαλύτερον  ατμόπλοιον της αυτής εταιρίας, προς ανέλκυσίν του και μεθ όλας τας προσπαθείας  αμφοτέρων των πλοιάρχων δεν κατωρθώθη να μετακινηθεί από το μέρος που ενεσφηνώθη.

Η εταιρία συνεβλήθη  με εν ναυαγοσωστικόν  δια την ανέλκυσίν του.»

Ένας θεός ξέρει βέβαια τι τελικά ανελκύσθη στην επιφάνεια.

Πιθανόν οι ευγενείς εκείνοι της ακολουθίας του Κάιζερ ,που λίγο νωρίτερα είχαν αποπλεύσει από το Αργοστόλι, να είχαν διαβάσει το σύγγραμμα του ιστορικούPorcashi, το περίφημο «Le Izole piu Famoze del modo” που γράφτηκε στη Βενετία το 1590 και όπου τα αρχαία Κάκαβα  είχαν μια ξεχωριστή θέση εκεί.

Το ερώτημα που προβάλλει και πάλι στις μέρες μας

και περιμένει μια απάντηση από τους ειδικούς επιστήμονες αρχαιολόγους είναι το εξής:

Άραγε κάτω από τις υποθαλάσσιες εξάρσεις του Ν.Α. ακρωτηρίου της Κεφαλονιάς  βρίσκονται πράγματι θαμμένα τα αρχαία Κάκαβα?

                                       Κ.Π.Γργπλς

 ΣΗΜ.Δημοσιευτηκε  στην Ελ. Σκέψη Αρθμ.Φύλου14 Απρίλ.1999         

About Κώστας Γεωργόπουλος

Γεννήθηκα στην Κεφαλονιά ,Τελείωσα το Βαλλιάνειο Γυμνάσιο Κεραμιών με το άριστα (19,40). Μπήκα πρώτος με το άριστα(9.ο9) χωρίς φροντιστήριο στις προσαρτημένες σχολές του Ε.Μ.Π. (ΣΥΠ) όπου πήρα πτυχίο ισότιμο πολιτικού μηχανικού Τ.Ε Προτού υπηρετήσω στρατιώτης εργάσθηκα στο Υπουργείο Αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων νήσων στο Κ8 γραφείο με προιστάμενο τον πολ.μηχ.Κέπετζη και εν συνεχεία στο γραφείο Νομομηχανικού Κεφαλονιάς με προιστάμενο τον πολ.μηχ. Κουκλάδα . Επέβλεψα διάφορα έργα όπως το Σουηδικό Νοσοκομείο Σάμης ,δωρεά της Σουηδίας που στον καιρό του προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς. Μετά το στρατιωτικό εργάσθηκα στην τεχνική εταιρία Φραγκάκου -Φραγκάκη που κατασκεύασε τα κυριότερα κτίρια του Δημοσίου στο Αργοστόλι όπως το Διοικητήριο ,το Μουσείο και το Δικαστικό Μέγαρο Επέβλεψα την κατασκευή του Μουσείου και του Δικαστικού μεγάρου. Επέβλεψα επίσης πολλές ιδιωτικέ κατοικίες στο Αργοστόλι που κατασκευάσθηκαν από την Τ.Εταιρία Φραγκάκου , όπως και ολόκληρο το χωριό Προκοπάτα που κατασκεύασε η εταιρία με δαπάνες του εφοπλιστή Μαρκεσίνη. Η αποχώρηση από την εταιρία έγινε με δική μου βούληση για λόγους οικογενειακούς. Μετά την αποχώρησή μου από την Εταιρία εργάσθηκα στο Υπουργείο Γεωργίας -(Τοπογραφική υπηρεσία-) εκτελώντας διάφορα έργα ανά την Ελλάδα τοπογραφικής κυρίως φύσεως όπως χαράξεις αρδευτικών έργων στο έδαφος,αποτυπώσεις εκτάσεων και κτηματολόγια,.ρυμοτομίες σε πόλεις και χωριά και διανομές εκτάσεων σε ακτήμονες.Στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο εκτέλεσα επίσης( ύστερα από εφαρμογές χαράξεως αρδευτικών έργων στο έδαφος και συντάξεως κτηματολογικών στοιχείων ) αναδασμούς σε εκτάσεις 200000 και πλέον στρεμμάτων , που συνετέλεσαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Γεωργικού εισοδήματος της χώρας συγκεντρώνοντας την κατατεμαχισμένη ιδιοκτησία των αγροτών και εξοπλίζοντας με τεχνολογικό υπόβαθρο , τα κατά τα άλλα πλούσια εδάφη τους , με νερό, δρόμους επικοινωνίας και καλή αποστράγγιση. Το 1974 έκανα μεταπτυχιακό ( master) στο Saint Gall Ιnst.(SSPO) της Ελβετίας στη Φωτογραμμετρία αποκτώντας ένα διεθνές Diploma στο αντικείμενο αυτό.. Αυτό με λίγα λόγια υπήρξε το έργο μου.. Είμαι ήδη συνταξιούχος του Δημοσίου και τον περισσότερο χρόνο μου αναλώνω στην Κεφαλονιά οπου και μένω στο χωριό Μουσάτα με τη σύζυγό μου. Ασχολούμαι με τη συγγραφή καθώς και με την ποίηση .Διατηρώ μια λογοτεχνική ιστοσελίδα και εκεί δημοσιεύω τις εργασίες μου,που δεν έχουν εκδοθεί (Διηγήματα,χρονικά ,ευθυμογραφήματα ιστορικά και δοκίμια) αλλά επίσηςλυρική και σατιρική ποίηση δική μου και του πατέρα μου.Ο πατέρας μου υπήρξε καταξιωμένοος σατιρικός ποιητής, συνεργάτης του σπουδαίου Μολφέτα στο φημισμένο ΖΙΖΑΝΙΟ της Κεφαλονιάς.Το καλοκαίρι του 2ο14 εξέδωσα ολόκληρο το ποιητικό μου έργο και το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου καταξιώθηκα ένα Α βραβείο σε έναν διεθνή διαγωνισμό για τη ρότα του Οδυσσέα που είχε προκηρύξει η UNESCO..H ιστοσελίδα μου είναι: www.kostaspak.gr και το e mail μου :pak1953@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>