ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Απο το υπό έκδοση βιβλίο μου ¨”Οι Γεωργόπουλοι της Κεφαλονιάς”

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

΄Εδωσα τον τίτλο «Οι Γεωργόπουλοι της Κεφαλονιάς»στο βιβλίο μου, εξ αιτίας του γεγονότος ότι από το 1550 που ανακαλύπτεται  ιστορικά η πρώτη παρουσία  μόνιμου κάτοικου Γεωργόπουλου στην περιοχή της Λειβαθούς και αργότερα  το 1573  σε νοταριακό  έγγραφο του Κάστρου,  οι Γεωργόπουλοι της Κεφαλονιάς  μοιάζει να έχουν ρίξει άγκυρα στα Μουσάτα της Κεφαλονιάς.

Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι δεν μετακινούνται εύκολα σε άλλους οικισμούς του νησιού.

Δεν καταγράφεται η παρουσία τους τουλάχιστον ως  το 1940 σε χωριά της ευρύτερης περιοχής η στις μεγάλες πόλεις του νησιού Αργοστόλι και Ληξούρι.

Οι  Γεωργόπουλοι  ζούν στα Μουσάτα ένα χωριό που ίδρυσαν οι ίδιοι στους πρόποδες του Αίνου στα τέλη του 16ου αιώνα.

Μοιάζουν να αποτελούν μια  μεγάλη οικογένεια, που παρά τις φυσιολογικές αντιθέσεις και εσωστρέφειες της  εποχής, δεν θέλουν να χωρίσουν.

΄Ένα  μεγάλο μέρος των γάμων της εποχής συνάπτονται  μεταξύ των .

Αργότερα με τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που παρατηρούνται κάποιοι  κυρίως νέοι μεταναστεύουν  σε άλλες χώρες  όπως Αμερική Καναδά και Αυστραλία για εξεύρεση καλύτερης τύχης.

Ο  Δεύτερος  παγκόσμιος πόλεμος και ο καταστροφικός σεισμός του 1953 έδωσαν  τη χαριστική βολή στη δημογραφική ανέλιξη της μικρής αυτής κοινωνίας των Γεωργόπουλων  της Κεφαλονιάς.

΄Ετσι φθάσαμε σήμερα στο σημείο να απομένουν ελάχιστες  οικογένειες  Γεωργόπουλων στα Μουσάτα της Κεφαλονιάς.

Οι οικογένειες αυτές βιολογικά και δημογραφικά  ακολουθώντας τη γενική εικόνα της  χώρας μας ελαττώνονται  και το μέλλον τους  παρουσιάζεται αρκετά αβέβαιο.

Από τις  σελίδες του παρόντος πονήματος δίνουμε  στοιχεία μέσω εφικτών ιστορικών  προσεγγίσεων , για τον αρχικό πυρήνα των Γεωργόπουλων ,την προέλευσή τους , τους Γενάρχες των μετέπειτα οικογενειών, από τo 1550 που παρουσιάσθηκαν  στο νησί ως τα σήμερα.

Είναι περίπου τετρακόσια εξήντα δύο  χρόνια.

Μια τροχιά που διαγράφεται  στο γενεαλογικό στερέωμα του νησιού κάτω από ομαλές αλλά και αντίξοες  κατά  το πλείστον κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.

                                        Κ.Π.Γεωργόπουλος   Πακιόλος.2012

About Κώστας Γεωργόπουλος

Γεννήθηκα στην Κεφαλονιά ,Τελείωσα το Βαλλιάνειο Γυμνάσιο Κεραμιών με το άριστα (19,40). Μπήκα πρώτος με το άριστα(9.ο9) χωρίς φροντιστήριο στις προσαρτημένες σχολές του Ε.Μ.Π. (ΣΥΠ) όπου πήρα πτυχίο ισότιμο πολιτικού μηχανικού Τ.Ε Προτού υπηρετήσω στρατιώτης εργάσθηκα στο Υπουργείο Αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων νήσων στο Κ8 γραφείο με προιστάμενο τον πολ.μηχ.Κέπετζη και εν συνεχεία στο γραφείο Νομομηχανικού Κεφαλονιάς με προιστάμενο τον πολ.μηχ. Κουκλάδα . Επέβλεψα διάφορα έργα όπως το Σουηδικό Νοσοκομείο Σάμης ,δωρεά της Σουηδίας που στον καιρό του προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς. Μετά το στρατιωτικό εργάσθηκα στην τεχνική εταιρία Φραγκάκου -Φραγκάκη που κατασκεύασε τα κυριότερα κτίρια του Δημοσίου στο Αργοστόλι όπως το Διοικητήριο ,το Μουσείο και το Δικαστικό Μέγαρο Επέβλεψα την κατασκευή του Μουσείου και του Δικαστικού μεγάρου. Επέβλεψα επίσης πολλές ιδιωτικέ κατοικίες στο Αργοστόλι που κατασκευάσθηκαν από την Τ.Εταιρία Φραγκάκου , όπως και ολόκληρο το χωριό Προκοπάτα που κατασκεύασε η εταιρία με δαπάνες του εφοπλιστή Μαρκεσίνη. Η αποχώρηση από την εταιρία έγινε με δική μου βούληση για λόγους οικογενειακούς. Μετά την αποχώρησή μου από την Εταιρία εργάσθηκα στο Υπουργείο Γεωργίας -(Τοπογραφική υπηρεσία-) εκτελώντας διάφορα έργα ανά την Ελλάδα τοπογραφικής κυρίως φύσεως όπως χαράξεις αρδευτικών έργων στο έδαφος,αποτυπώσεις εκτάσεων και κτηματολόγια,.ρυμοτομίες σε πόλεις και χωριά και διανομές εκτάσεων σε ακτήμονες.Στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο εκτέλεσα επίσης( ύστερα από εφαρμογές χαράξεως αρδευτικών έργων στο έδαφος και συντάξεως κτηματολογικών στοιχείων ) αναδασμούς σε εκτάσεις 200000 και πλέον στρεμμάτων , που συνετέλεσαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Γεωργικού εισοδήματος της χώρας συγκεντρώνοντας την κατατεμαχισμένη ιδιοκτησία των αγροτών και εξοπλίζοντας με τεχνολογικό υπόβαθρο , τα κατά τα άλλα πλούσια εδάφη τους , με νερό, δρόμους επικοινωνίας και καλή αποστράγγιση. Το 1974 έκανα μεταπτυχιακό ( master) στο Saint Gall Ιnst.(SSPO) της Ελβετίας στη Φωτογραμμετρία αποκτώντας ένα διεθνές Diploma στο αντικείμενο αυτό.. Αυτό με λίγα λόγια υπήρξε το έργο μου.. Είμαι ήδη συνταξιούχος του Δημοσίου και τον περισσότερο χρόνο μου αναλώνω στην Κεφαλονιά οπου και μένω στο χωριό Μουσάτα με τη σύζυγό μου. Ασχολούμαι με τη συγγραφή καθώς και με την ποίηση .Διατηρώ μια λογοτεχνική ιστοσελίδα και εκεί δημοσιεύω τις εργασίες μου,που δεν έχουν εκδοθεί (Διηγήματα,χρονικά ,ευθυμογραφήματα ιστορικά και δοκίμια) αλλά επίσηςλυρική και σατιρική ποίηση δική μου και του πατέρα μου.Ο πατέρας μου υπήρξε καταξιωμένοος σατιρικός ποιητής, συνεργάτης του σπουδαίου Μολφέτα στο φημισμένο ΖΙΖΑΝΙΟ της Κεφαλονιάς.Το καλοκαίρι του 2ο14 εξέδωσα ολόκληρο το ποιητικό μου έργο και το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου καταξιώθηκα ένα Α βραβείο σε έναν διεθνή διαγωνισμό για τη ρότα του Οδυσσέα που είχε προκηρύξει η UNESCO..H ιστοσελίδα μου είναι: www.kostaspak.gr και το e mail μου :pak1953@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Απο το υπό έκδοση βιβλίο μου ¨”Οι Γεωργόπουλοι της Κεφαλονιάς”

  1. Jaundalynn says:

    Thanks for cotntiburing. It’s helped me understand the issues.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>