ΤΟ ΛΑΙΝΙ του Κώστα Πακιόλου

ΤΟ ΛΑΙΝΙ

 

Ποιος είναι αυτός οπού θα κρίνει

από που ρέει το λαίνι?

Ας το φτωχό λαό κι’ ας λέει

πούθενε το λαίνι ρέει

 

Λαίνι είναι η εξουσία

κι’ αυτή είναι όλη η ουσία.

Άς το φτωχό λαό κι΄ας λέει

Κάναμε νόμο για να ρέει.

                   Κ.Π.Γργπλς Πακιόλος 23/10/2010 3:53 πμ

Αναρτήθηκε  στις 17-08-13 από kostaspak  2415Π.Μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>